Businessplan & strategische visie

Wij moeten U niet uitleggen hoe een businessplan in elkaar zit of waaraan U moet denken in de bepaling van uw strategische visie. Anders was U immers geen succesvol ondernemer tout court. Maar bij het begin van elk nieuw boekjaar zijn daar de vaste financiële kosten weer, ziet het er macro economisch even minder goed uit, moet er uitgebreid of net ingekrompen worden, dienen vroegere strategieën misschien bijgesteld te worden aan de realiteit. En wil U dat een onafhankelijk niet verbonden ex-ondernemer uw visie challenged en kritisch tegen het licht houdt. Omdat Uzelf of uw management logischerwijze al jaren in eenzelfde denkspoor zitten en van gelijkgestemde zielen zelden vernieuwende ‘out of the box’ ideeën kunnen verwacht worden.


Contact