Personeel aansturing

Wanneer een relatie met ons al een tijdje loopt en er een wederzijds vertrouwen is opgebouwd, zullen de vragen met betrekking tot aansturing van individuele personeelsleden of ganse departementen als vanzelf komen. Meningen, conflicten, twijfels rond medewerkers kan je als zaakvoerder immers met geen ander personeelslid bespreken.

Maar toch is er vaak de wens naar een second opinion, een alternatieve aanpak of motivatiemethode die je wil aftoetsen. Liefst na de kantooruren omwille van de gevoeligheid van de materie, en met een ander ondernemer die vertrouwd is met de personeelsproblematiek in Vlaamse KMO’s. Twee weten altijd meer dan één.


Contact