(Her-) positionering bedrijf

U draait al een tijdje mee in uw sector en komt deze wereldcrisis door zonder al teveel kleerscheuren. Maar het is wel mogelijk dat U op een punt bent gekomen waar U even met de handen in het haar zit over waar het in de toekomst naartoe moet. Dat hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat U het geweer helemaal van schouder moet verleggen en andere producten of diensten moet produceren. Het kan al voldoende zijn om uw bedrijf in de ogen van nieuwe klanten en concurrenten anders te positioneren. Uw sterktes veel beter te laten uitkomen en misschien uw zwakkere prestaties af te stoten.

Ook nieuwe bedrijven die nog maar enkele jaren op de markt zijn hebben nood aan een duidelijke positionering. De klant wenst immers te weten wat hij krijgt voor zijn geld, waarin uw bedrijf anders en beter werk levert dan uw concurrent en waarom hij voor U moet kiezen in een duurzame relatie.

Een duidelijke positionering op de markt , een focus op waar je goed in bent zijn onontbeerlijk voor succes en verder groeien. Laat U daarbij kleinschalig adviseren. U hebt immers al zelf goede ideeën en geen behoefte aan een volledige ‘make-over’ van uw bedrijf. Bespreek uw ideeën met ons, reflecteer samen kritisch over de te nemen stappen en zorg dat U in de markt gekend bent om de juiste redenen.


Contact