Voor Executive advice wordt een vlak uurtarief gerekend van 110 € excl. BTW effectief ter plaatse. Deze uren worden maandelijks gefactureerd en zijn betaalbaar binnen de 14 dagen factuurdatum. De individuele meetstaat met datum, uur en omschrijving van elke prestatie per klant zal online permanent gevolgd kunnen worden vanaf Q2 2013.

Flexibiliteit & beschikbaarheid : de beschikbaarheid is bijzonder groot en er worden geen toeslagen gerekend buiten de normale kantooruren. Waar de agenda het toelaat zijn afspraken steeds mogelijk tussen 09u ochtends en 22u avonds op weekdagen, en tussen 10u en 17u op zaterdag. Zondag worden in principe geen prestaties geleverd behoudens hoogdringendheid en bij beschikbaarheid. Er zal op zondag een toeslag worden aangerekend van 50% op het uurtarief.

Verplaatsingstijden zijn helaas ook verliestijden voor ons , maar zijn uiteraard niet gelijk te stellen met intellectuele arbeid. Wanneer wij ons dienen te verplaatsen wordt een uniform tarief per gereden km voorzien van 2 € excl BTW met een maximum van 80 € per bijeenkomst. Dit tarief omvat autokosten en verliestijd onderweg. Enkel het heen traject wordt aangerekend , met vertrek uit kantooradres

Een voorbeeld van overeenkomst wordt toegelicht en achtergelaten in een eerste kosteloos kennismakingsgesprek.

Een eerste intake gesprek van maximaal 2u is steeds kosteloos omdat dient afgetast te worden wat de doelstellingen juist zijn, of assistentie daadwerkelijk mogelijk lijkt en of het ‘klikt’ tussen partijen.

Wij wensen enkel tevreden klanten en dus is het steeds mogelijk om de overeenkomst te verbreken indien een van de partijen zich daarbij beter zou voelen, en dit zonder kosten of verbrekingsvergoedingen. Uiteraard dienen openstaande facturen betaald te worden.


Contact