Bij betrouwbaar advies hoort tevens een grote mate van transparantie. Zowel naar de kosten toe als naar informatieverstrekking. Vaak werken we in een duidelijk uurtarief regime dat bij voorbaat wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen partijen. Met zeer korte opzegtermijnen en geen opzegvergoedingen zodat de relatie blijft voortduren omdat beide partijen ermee tevreden zijn en niet omdat ze contractueel aan handen en voeten gebonden zijn. Wanneer er diensten verstrekt worden door partners dan wordt de klant hiermee rechtstreeks in contact gebracht zonder fee of kosten, en wordt een overeenkomst gesloten tussen onze partner en de klant voor die bepaalde dienstverlening. Zodat de klant ten allen tijde een correcte prijs betaalt rechtstreeks aan die personen die de dienst effectief presteren. De enige klanten die wij willen kennen zijn tevreden klanten.

De informatie die we bezorgen dient ten allen tijde waarheidsgetrouw te zijn. U zal ons nooit kunnen betrappen op onethisch gedrag zoals schending van vertrouwen, lekken van informatie, verdraaien van cijfers of van bedrijfsgegevens, bewust overtreden van toepasselijke wetgeving enz. U mag van ons ook niet verwachten dat wij aan onethische praktijken zouden meewerken.