Website look and feel

Hoe wordt Uw webstek door bezoekers en klanten gepercipieerd? Werken alle links nog en zijn de pagina’s vlot bereikbaar. Het zal U verbazen wat er zo allemaal kan mislopen wanneer men op uw site formulieren moet invullen en privé gegevens achter laten. Is de veiligheid van uw website in het gedrang? Komt U boven in de ranglijst bij de juiste Google zoektermen? Maar vooral straalt uw website als belangrijkste communicatiemedium met de buitenwereld de juiste positionering van uw bedrijf uit. Is uw duurzame bedrijfsvisie duidelijk aanwezig , niet enkel in tekst maar in de manier waarop uw informatie is opgebouwd en ter beschikking staat. Is uw website een onlosmakelijk dynamisch beheerd verlengstuk van uw businessplan en strategie of eerder een half dood niet bijgewerkte opsomming van niet meer relevante informatie. Maakt U gebruik van statistieken om na te gaan hoeveel bezoekers elke pagina krijgt per dag, voert U on- line tevredenheidenquêtes uit en publiceert U de resultaten?

Er over praten en regelmatig objectief laten evalueren is een eerste stap. Uw eerste contact , evaluatie en advies verloopt via Executive advice. Indien een meer gedetailleerde reeks suggesties en/of technische implementaties nodig zijn kunnen wij U een externe partner adviseren of kan U verder beroep doen op de huidige designer van uw website.

Indien dringende beveiligingsproblemen aan de orde zijn op uw netwerk , datacenter of website bevelen wij U aan direct contact op te nemen met Securelink nv (www.securelink.be) gespecialiseerd in deze materie, met vestiging te Wijnegem.

Contact